A 2009. évi mérleg, eredmény levezetés a hivatalos formátumban –könyvelői szemmel.

 

Egyszeres könyvvitelt vezető szervezetek egyszerűsített beszámolójának mérlege

2009. év

 

 

 

 

 

 

             adatok E-Ft-ban

A tétel megnevezése

Előző év

   Előző év helyesbítése

Tárgyév

A. Befektetett eszközök:

 

 

1568

 

1404

 

I. Immateriális javak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Tárgyi eszközök

 

 

1568

 

1404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Forgóeszközök: 

 

 

1574

 

1786

 

I. Készletek

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Követelések

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Értékpapírok

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Pénzeszközök

 

 

1574

 

1786

 

 

 

 

 

 

 

 

ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN:

 

3142

 

3190

C. Saját tőke

 

 

 

3142

 

3190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Induló tőke/Jegyzett tőke

 

2244

 

2244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Tőkeváltozás/Eredmény

 

893

 

1046

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Lekötött tartalék

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

   IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből  

5

 

-120

 

 

 

 

V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 

 

 

 

D. Tartalék

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Céltartalékok

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Kötelezettségek

 

 

0

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

  II. Rövid lejáratú kötelezettségek

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN 

 

3142

 

3190

 

 

Egyszeres könyvvitelt vezető szervezetek egyszerűsített beszámolójának eredmény levezetése

 

 

 

 

 

 

 

 

2009. év

 

 

 

 

 

 

 

E-ft-ban

 

A tétel megnevezése

 

Előző év összes

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév összes

A. Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek

5991

 

10165

I. Pénzügyileg rendezett bevételek

 

2945

 

4541

   Ebből:

 

 

 

 

 

 

 

támogatások

 

 

 

1900

 

2950

 

alapítói

 

 

 

 

 

 

 

központi költségvetés

 

 

1400

 

 

 

helyi önkormányzati

 

 

500

 

600

 

egyéb 

 

 

 

 

 

2350

 

tagdíj

 

 

 

1030

 

1545

 

egyéb bevételek

 

 

15

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

 

3046

 

5628

B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI)

 

 

 

3276

 

4787

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

 

2537

 

4737

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

 

403

 

290

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Ráfordítást jelentő elszámolások

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

336

 

126

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI)

 

72

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Nem pénzben realizált eredmény (II-(IV+V))

2643

 

5338

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Adózás előtti eredmény (I+II)-(III+IV+V)

 

5

 

-120

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Fizetendő társasági adó

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Jóváhagyott osztalék

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Tárgyévi eredmény (E-F-G)

 

 

5

 

-120